De Sportfondsen Groep wil de voordelen van nieuwe marketing, online media  en social media optimaal gaan integreren in de bedrijfsprocessen van een belangrijk deel van haar zwembaden. MarketingMonday kreeg de opdracht een nieuwe marketing- en communicatiestrategie te ontwikkelen. Het basisplan is gepresenteerd aan de directie en in de komende maanden zullen definitieve strategische keuzes voor de uitrol worden gemaakt.
Kernwaarden als uitgangspunt

Doelstellingen en doelgroepen zijn opnieuw onder de loep genomen. Kernwaarden als zorg voor het jonge kind, veiligheid, hygiëne, flexibiliteit, goed gastheerschap én entertainment dienen als uitgangspunt voor het vernieuwen van proposities.

Veranderend communicatiebehoefte

’Social en nieuwe media bieden mogelijkheden om aan de veranderde wensen van klanten in dit nieuwe communicatietijdperk te voldoen,’ aldus Strategy Director Lourens Kwakman van MarketingMonday. In de nieuwe strategie wordt het sociale aspect belangrijk: samen ga je sneller naar het zwembad. Ook zal de rol van de zwembadmedewerker in combinatie met online media een belangrijke plaats gaan innemen in de nieuwe proposities.’

Revolutionaire kans

‘De door MarketingMonday gepresenteerde conceptstrategie is voor de Sportfondsen groep eenrevolutionaire kans om vooruitstrevend te zijn in de communicatie naar onze bezoeker’, aldus Arja van der Meulen.

Uitrol strategie in komende maanden

MarketingMonday zal de komende maanden Sportfondsen ondersteunen bij de implementatie van de nieuwe strategie.

Over MarketingMonday
MarketingMonday is een opleidings- en strategiebureau op het gebied van nieuwe marketing en social media. Basis voor het ontwikkelen van nieuwe commerciële en social media strategieën zijn de door MarketingMonday ontwikkelde modellen ‘Marketing 3.0′ en ‘Social Media Cycle’. Kijk voor meer informatie op marketingmonday.nl.

Over Sportfondsen Nederland
Sportfondsen exploiteert meer dan 300 accommodaties in de sport- recreatie en welzijnsbranche: van kleinschalige sportvoorzieningen tot multifunctionele centra. De vakkundige dienstverleners van Sportfondsen zien toe op een zorgenloos verloop van de dagelijkse bedrijfsvoering, door ondersteuning op het gebied van techniek, ICT,exploitatie en financiele dienstverlening. Kijk voor meer informatie op sportfondsen.nl.